MENÜ MENÜ
  • Sie verwenden einen veralteten Webbrowser, weshalb es zu Problemen mit der Darstellung kommen kann. Bei Problemen mit der Bestellabgabe können Sie gerne auch telefonisch bestellen unter: 0848 250 450 (0,08 Fr/min)

Adim uzunlugu ve frekansi antrenmanlarinin sprint kosu zamanina etkisi

Kale:Ad m uzunlu u ve frekans antrenma
Autor: Mehmet Kale
Verfügbarkeit: Auf Lager.
Artikelnummer: 1005790
ISBN / EAN: 9783639670011

Verfügbarkeit: sofort lieferbar

68,00
Inkl. MwSt. , zzgl. Versandkosten

Produktbeschreibung

Bu çal man n amac ; sprinterlerin müsabaka dönemi performans parametrelerindeki de i imlerin belirlenmesi, k sa ve uzun ad mla ko u ek al t rmalar n n sprint ko usu ivmelenme zaman na etkisinin incelenmesidir. Çal maya 100m ko u zamanlar 10.45-11.30sn olan gönüllü 15 sprinter kat lm t r. Çal ma 2 er mikrosiklüs içeren 2 mezosiklüs evresinde yap lm t r. Sprinterler 1. mezosüklüs öncesi-sonras testleri ard ndan 2. mezosüklüs öncesi rastgele 3 gruba [kontrol grubu (KG), k sa ad m grubu (KAG), uzun ad m grubu (UAG)] ayr lm t r. Her sprinter antrenman n uygularken KAG k sa ve UAG de uzun ko u ad m yla 6x40m haftada 3 kez 2 hafta ek ko u yapm t r ve tekrar ölçüm protokollerine al nm t r. Antropometri, ivmelenme kinematik analizi, s çrama, dinamik kuvvet, anaerobik güç-kapasite, izokinetik kas kuvveti (60, 180, 300°.sn-1 de diz ekstensiyon-fleksiyon), laktat e i i-maksimal oksijen tüketimi (VO2maks)-kalp at m h z de erlerinin belirlenmesi testleri uygulanm ve antrenman bile enleri gözlenmi tir.

Zusatzinformation

Autor Verlag Türkiye Alim Kitaplar
ISBN / EAN 9783639670011 Bindung Taschenbuch

Sie könnten auch an folgenden Produkten interessiert sein

Titelliste

0 Kundenmeinungen

Bitte schreiben Sie uns Ihre Meinung zu: Adim uzunlugu ve frekansi antrenmanlarinin sprint kosu zamanina etkisi