MENÜ MENÜ
  • Sie verwenden einen veralteten Webbrowser, weshalb es zu Problemen mit der Darstellung kommen kann. Bei Problemen mit der Bestellabgabe können Sie gerne auch telefonisch bestellen unter: 0848 250 450 (0,08 Fr/min)

Baz Özel Kropina Uzaylar ve Kropina Metrik Dönü ümleri

Ceyhan:Baz Özel Kropina Uzaylar ve Kr
Autor: Salim Ceyhan / Gülçin Çivi
Verfügbarkeit: Auf Lager.
Artikelnummer: 1144502
ISBN / EAN: 9783639671971

Verfügbarkeit: sofort lieferbar

SFr. 43,00
Inkl. MwSt. , zzgl. Versandkosten

Produktbeschreibung

M.Ö 300 de Öklid, düzlem geometriyi ünlü be aksiyomu ile tan mlam t r. Öklidyen geometri, n-boyutlu uzayda noktalar, do rular, düzlemler, aç lar gibi kavramlar ve Öklid geometrisinin aksiyomlar ile olu turulmu önerme ve teoremleri temel al r. Do ay anlamak için, düz olmayan uzaylar üzerinde de geometri in aa etmeye ihtiyaç vard r. 1854 de B.Riemann taraf ndan Öklidiyen uzaylara yerel olarak homeomorf olan manifoldlar tan mlanm t r. Riemann, bir manifold üzerinde, vektörler aras ndaki aç lar , iki nokta aras ndaki uzakl ve e rilerin uzunluklar n ölçmeyi sa layan, kuadratik formda bir Riemann metri ini tan mlayarak, sonsuz küçük bir büyüklü ün verilmesiyle, genel düzgün mesafe fonksiyonlar n ifade etme problemini ortaya atm t r. P.Finsler in 1918 de doktora tezi çal malar nda kulland varyasyonlar hesab yöntemleriyle, bu problemi incelemesi sonucunda, üzerinde herhangi bir kuadratik metrik k s tlamas bulunmayan metri e sahip Finsler uzaylar do mu tur. Günümüzde, birçok uygulama alan na sahip olan Finsler uzaylar tüm dünyada h zla incelenmeye devam edilmekle beraber, bu alanda çok say da cevap bekleyen aç k problemler bulunmaktad r.

Zusatzinformation

Autor Verlag Türkiye Alim Kitaplar
ISBN / EAN 9783639671971 Bindung Taschenbuch

Weitere beliebte Produkte

Titelliste

0 Kundenmeinungen

Vielen Dank für das Interesse an unsere Kundenmeinungen.
Wir können die Authentizität der Bewertungen nicht prüfen und sicherstellen.

Bitte schreiben Sie uns Ihre Meinung zu: Baz Özel Kropina Uzaylar ve Kropina Metrik Dönü ümleri