MENÜ MENÜ
  • Sie verwenden einen veralteten Webbrowser, weshalb es zu Problemen mit der Darstellung kommen kann. Bei Problemen mit der Bestellabgabe können Sie gerne auch telefonisch bestellen unter: 0848 250 450 (0,08 Fr/min)

Mobil Reklamlar ve Tüketicinin Kabulünü Etkileyen Faktörler

Agan:Mobil Reklamlar ve Tüketicinin Kab
Autor: Mehmet Agan
Verfügbarkeit: Auf Lager.
Artikelnummer: 1367863
ISBN / EAN: 9783639674088

Verfügbarkeit: sofort lieferbar

SFr. 58,00
Inkl. MwSt. , zzgl. Versandkosten

Produktbeschreibung

Kablolu telefona bir alternatif olarak yola ç kan mobil iletisim araçlar günümüzde bir kitle iletisim kanal na dönüsmektedir. Hedef kitlelerine ulasmada kitle iletisim araçlar n kullanan pazarlamac lar için mobil iletisim teknolojilerinde yasanan bu dönüsümün etkisi oldukça fazlad r. Mobil iletisim araçlar bir reklam mecras olarak henüz radyo ya da televizyon kadar olgunlasmam st r ve bu alanda yap lan çal smalar da uygulay c lar n önünü ayd nlatacak düzeyde degildir. Mobil iletisim araçlar üzerinden iletilen reklam mesajlar n n kendine has özellikleri vard r ve bu çal smalara bu özelliklerin de eklenmesi, tüketicilerin mobil reklamlara kars tutumlar ölçülürken bu tutumlara etki eden etmenlerin de ayd nlat lmas gerekmektedir. Bu çal smada Mobil iletisim araçlar n n reklam amac yla kullan m tarihsel baglamda ele al n rken bu reklam mesajlar na maruz kalan tüketcileri alg lar n etkileyen faktörler ampirik çal sma ile ayd nlat lmaya çal s lm st r.

Zusatzinformation

Autor Verlag Türkiye Alim Kitaplar
ISBN / EAN 9783639674088 Bindung Taschenbuch

Weitere beliebte Produkte

Titelliste

0 Kundenmeinungen

Vielen Dank für das Interesse an unsere Kundenmeinungen.
Wir können die Authentizität der Bewertungen nicht prüfen und sicherstellen.

Bitte schreiben Sie uns Ihre Meinung zu: Mobil Reklamlar ve Tüketicinin Kabulünü Etkileyen Faktörler